Recent posts

Show more
What are causes of dark circles under eyes and what are the remedies ?
उष्णतेला हरवा या गोष्टींचा अवलंब करा...
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या प्रथम नियुक्तीनंतरच्या कार्यवाहीबाबत
नेत्रचिकित्सा अधिकारी, गट-क संवर्गातील सरळसेवा भरती अन्वये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची समुपदेशन प्रक्रिया
नेत्र चिकित्सा अधिकारी या पदासाठी निवड पदवी तपासणी झाल्यानंतरच नियुक्ती आदेश मिळणार आहेत..
Load More That is All